14 dagen bedenktijd

Recht van afstand - herroepingsrecht.


De WMPC ( de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) verleent de consument een termijn van 14 kalenderdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Met andere woorden, gedurende deze termijn van 14 kalenderdagen kan de consument de onderneming informeren dat hij zijn goed of zijn dienst niet meer van haar wenst te kopen zonder boetes en zonder een reden op te geven.

Dit recht van afstand geldt voor goederen, vanaf de dag na de leveringsdag.

Indien het goed reeds geleverd werd gelden volgende voorwaarden:

Het goed dient in perfecte staat terug genomen te worden. Bij schade zullen de kosten in mindering gebracht worden van het verschuldigde bedag aan de consument. Ook de kosten voor het terugzenden zullen aangerekend worden.
 
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.
 

Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig speciale specificaties van de koper, bijvoorbeeld bij personalisatie van de brievenbus (aanbrengen huisnummer, logo, ...)Geen producten
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.